команд штабын сургалт Бөмбөгөр сумын соёлын төвд болж байна