Байгалийн үзэсгэлэн газрууд
Бөмбөгөр сум

...

2022-10-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бөмбөгөр сум

...

2022-10-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бөмбөгөр сум

...

2022-09-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бөмбөгөр сум

Ямбат хайрхан...

2022-09-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бөмбөгөр сум

Байгалийн өвөрмөц тогтоц. Баянхонгор аймаг Бөмбөгөр сум....

2022-09-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бөмбөгөр сум

Уушгийн хад хэмээх Байгалийн өвөрмөц сонин тогтоцтой энэхүү газар нь Хонгор нутгийн аялал жуулчлалын нөөц бүтээгдэхүүн газруудын нэг юм. Энэхүү газарт эрт сүм, хийд байгуулагдаж шашин номын үйл ажиллагаа явуулж байсан ас...

2022-09-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..